Teksti suurus:

Üldinfo

PIRITA PÄEVAKESKUS

Metsavahi tee 4, Tallinn 11911
Tel 606 9050
klaarika.post@piritavak.ee

Pirita päevakeskuses klientideks on eakad ja erivajadusega inimesed, kellele pakume erinevaid huviringe, teabepäevi ning teenuseid.

Päevakeskuse ülesanded on:
1) juhendatud päevategevuse korraldamine puudega ja eakatele inimestele;
2) sotsiaalteenuste, toimetulekut soodustavate tugiteenuste ja muu abi osutamine (sh isikliku hügieeniga seotud teenused);
3) avalike ürituste, teabepäevade ja näituste korraldamine;
4) koduteenuse osutamine kõrvalabi vajavatele inimestele.

Kuidas päevakeskusesse tulla?

ÜHISTRANSPORDIGA

  • Kesklinna poolt tulla bussiga nr 1A, 8, 34A või 38. Maha tulla “Pirita” peatuses. Päevakeskus asub üle tee, Piirita keskuse taga.
  • Viimsi poolt tulla bussiga nr 1A. Maha tulla peatuses “Supluse pst.”.
  • Pirita- Koselt või Merivälja pansioni poolt tulla bussiga nr 6. Maha tulla kas “Pirita” või “Supluse pst.” peatuses.
  • Mähe poolt tulla bussiga nr 8. Maha tulla “Supluse pst.” peatuses.
  • Muuga poolt tulla bussiga nr 34A või 38. Maha tulla “Kalmuse tee” peatuses.
  • Lasnamäe poolt tulles saab P.Pinna peatusest bussiga nr 49 otse Piritale. Maha tulla peatuses “Kalmuse tee”.

AUTOGA

  • Kesklinna poolt tulles on vaja sõita mööda Pirita teed ja peale Piirita keskust pöörata paremale Metsavahi teele.
  • Viimsi poolt tulles on vaja sõita mööda Merivälja teed ja enne Piirita keskust pöörata vasakule Metsavahi teele.

KALDTEE

Maja esiukse juures on olemas spetsiaalne kaldtee ratastoolis külastaja jaoks. Olemas on käsipuud. Maja on kahe korruseline ning majas on kasutamiseks lift, seega on mugav liikuda kõigil eakatel ja ratastoolis liikujatel. Majas on invatualett. Maja ees on võimalik auto parkida ühele autole. Üle tee on parkla.

KODUTEENUS

Koduteenuse eesmärk on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel juhendatakse ja abistatakse inimest toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda teha kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks ja igapäevaeluga hakkama saamiseks.

Koduteenus sisaldab inimese vajadustest lähtuvat abi, ennekõike:
1) koduabi – teenuse saaja abistamine igapäevaeluks vajalikes tegevustes (näiteks eluruumide ja riiete korrastamine, kütmine ja toiduvalmistamine) tema eluruumis, ravimite ostmisel apteegist, toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel e-keskkonnas;
2) isikuabi – teenuse saaja abistamine füüsilist kontakti vajavates enesehooldusega seotud toimingutes (näiteks riietumine, söömine, hooldusabivahendite kasutamine ja hügieenitoimingud);
3) asjaajamist – terviseabi korraldamine, teenuse saaja juhendamine ja abistamine asjaajamisel ning saatmine tervishoiu-, teenindus- ja ametiasutustes.

 

Teenuste saamiseks tuleb teenuse taotlejal ja/või tema seaduslikul esindajal esitada Pirita Linnaosa Valitsuse (elukohajärgsele) sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus (info telefonil 645 7623).
Teenuse osutamise aluseks on Pirita Vaba Aja Keskuse ning teenuse saaja vahel sõlmitud koduteenuste osutamise leping.
Teenust osutatakse vastavalt kliendi vajadustele koostatud hooldusplaanile.

Koduteenust reguleerivad õigusaktid:

Ajalugu: Pirita linnaosa eakatele ja erivajadustega inimestele alustati oma keskuse projekteerimist 2002. aastal ning see oli esimene spetsiaalselt sotsiaalkeskuseks projekteeritud hoone Tallinnas. Uus keskus, milles pakutakse mitmeid sotsiaalteenuseid ja vaba aja veetmise võimalusi, sai nurgakivi 1. novembril 2004. aastal. 390-ruutmeetrise hoonealuse pinnaga keskuse projekteeris Kasco OÜ, hoone ehitas Paide MEK ning ehitamist finantseeris Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Keskus avati 30. septembril 2005. aastal.

Üldinfo