Teksti suurus:

‹ Tagasi (Teenused)

Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel juhendatakse ja abistatakse inimest toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda teha kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks ja igapäevaeluga hakkama saamiseks.

Koduteenus sisaldab inimese vajadustest lähtuvat abi, ennekõike:
1) koduabi – teenuse saaja abistamine igapäevaeluks vajalikes tegevustes (näiteks eluruumide ja riiete korrastamine, kütmine ja toiduvalmistamine) tema eluruumis, ravimite ostmisel apteegist, toiduainete ja majapidamistarvete ostmisel e-keskkonnas;
2) isikuabi – teenuse saaja abistamine füüsilist kontakti vajavates enesehooldusega seotud toimingutes (näiteks riietumine, söömine, hooldusabivahendite kasutamine ja hügieenitoimingud);
3) asjaajamist – terviseabi korraldamine, teenuse saaja juhendamine ja abistamine asjaajamisel ning saatmine tervishoiu-, teenindus- ja ametiasutustes.

 

Teenuste saamiseks tuleb teenuse taotlejal ja/või tema seaduslikul esindajal esitada Pirita Linnaosa Valitsuse (elukohajärgsele) sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus (info telefonil 645 7623).
Teenuse osutamise aluseks on Pirita Vaba Aja Keskuse ning teenuse saaja vahel sõlmitud koduteenuste osutamise leping.
Teenust osutatakse vastavalt kliendi vajadustele koostatud hooldusplaanile.

Koduteenust reguleerivad õigusaktid: