Teksti suurus:

Üldinfo

PIRITA VABA AJA KESKUS

Merivälja tee 3, Tallinn 11911
Registrikood 75018561
Tel 57703322 või 6457625
piritavak@piritavak.ee

Pirita Vaba Aja Keskus on Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemisalas tegutsev  Tallinna linna asutus, mis tegutseb Pirita Vaba Aja Keskuse põhimääruse alusel.  Keskuse tegevusvaldkond on Pirita linnaosa elanikele vaba aja veetmise võimaluste loomine, huvi- ja kultuuritegevuse, terviseedenduse ning noorsootöö koordineerimine ja sotsiaalteenuste osutamine linnaosa elanikele, kes vajavad abi toimetuleku parandamisel ja säilitamisel. Keskuse koosseisu kuuluvad: Pirita päevakeskus (Metsavahi tee 4); Pirita-Kose noortekeskus (Rahvakooli tee 3); Mähe noortekeskus (Mugula tee 17a).

Hinnakiri: Pirita Vaba Aja Keskuse hetkel kehtiva hinnakirjaga saab tutvuda Tallinna asutuste dokumendiregistris

Andmekaitse: Tallinna linna asutused, sealhulgas Pirita Vaba Aja Keskus töötleb Teie isikuandmeid eelkõige seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. Üksikasjalikuma teabe isikuandmete töötlemise kohta linna asutustes leiate Tallinna linna andmekaitsetingimustest. Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Pirita Vaba Aja Keskuses, saate ühendust võtta asutuse üldisel e-posti aadressil piritavak@piritavak.ee.
Tallinna linna asutuste, sealhulgas Pirita Vaba Aja Keskuse andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialist koordineerib andmekaitsenõuete täitmist linna asutustes ning töötab vajaduse korral andmekaitsevaldkonna õigusnormide täitmiseks ja linna ühtse halduspraktika kujundamiseks linna asutustele välja juhendmaterjale ja dokumendivorme. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.

Korruptsiooni ennetus: Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus. Rohkem infot leiab: www.korruptsioon.ee

Ajalugu: 1952. aastal valmis Pirita linnaosas, aadressil Merivälja tee 3, kino “Pirita”, mis 1985. aastal rekonstrueeriti esimeseks kohvik-kinoks Eestis.
Tallinna Linnavolikogu otsusega nr 101 asutati 26. septembril 1996. aastal Pirita kinohoone baasil Pirita Linnaosa Valitsuse valitsemisalas tegutsev Tallinna linna asutus Pirita Vaba Aja Keskus.
Keskus avati pidulikult 11. oktoobril 1999. aastal, aadressiga Merivälja tee 3.

Üldinfo