Teksti suurus:

Koduteenus

Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Koduteenuste liigid on:
1. koduabiteenus – abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;
2. isikuabiteenus– abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti.
Alates 2006. aastast on vastavalt Tallinna Linnavalitsuse korraldusele koduteenused tasulised. Seoses üleminekuga eurole kehtivad alates 1. jaanuarist 2011 järgmised koduteenuste hinnad:

  • 3,45 eurot teenuse ühe tunni hind
  • 0,64 eurot teenuse ühe tunni soodushind (kliendi omaosalustasu)
  • tasuta on koduteenused isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kehtiv palga alammäär.

Teenuste saamiseks tuleb teenuse taotlejal ja/või tema seaduslikul esindajal esitada Pirita Linnaosa Valitsuse (elukohajärgsele) sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus (info telefonil 645 7623).
Teenuse osutamise aluseks on Pirita Vaba Aja Keskuse ning teenuse saaja vahel sõlmitud koduteenuste osutamise leping.
Teenust osutatakse vastavalt kliendi vajadustele koostatud hooldusplaanile.

Koduteenust reguleerivad õigusaktid: