Teksti suurus:

‹ Tagasi (Huviringid)

Robootika

Kose noortekeskustes on kõikidel huvilistel võimalik tegeleda robootika ja masinate ehitamisega. Lisaks robotite ehitamisele on võimalik õppida ka kodeerimise aluseid, et robotitele põnevaid käskluseid õpetada.

Teenuse peamine eesmärk on noortes arendada võimet iseseisvalt mõelda, propageerida ise tegemist, pakkuda  neile võimalus enesearenguks läbi tehniliste vahendite kasutamise. Lisa eesmärgiks on parendada noore digikäitumist, arendada tema võimekust tulevikus tööturul paremini toime tulla. Teenus on kokku pandud lähtuvalt noore huvidest ja tahtest, tuginedes noortekeskuste külastajate hulgas läbiviidud uuringutele.

Teenuse fookusgrupiks on noor vanuses 9-12 aastat. Noorte seas läbi viidud uuringule tuginedes, on selles vanuses 59,7% küsitlusele vastanutest noortekeskuse klienti. Teenus on avatud kõikidele soovijatele lähtuvalt nende tahtest ja arenguvajadustest. Noor saab teenust tarbida endale sobival ajal. Programmeerimine toimub graafilise liidese abil, mistõttu on see jõukohane kõigile. Lisaks fookusgrupile on teenus kättesaadav kõigile keskust külastatavatele noortele.

Tegevuse toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.