Teksti suurus:

‹ Tagasi (Teated)

Koduteenused abivajavale inimesele

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav teenus. Pirital korraldab koduteenust Pirita Linnaosa valitsus ja teenust saavad taotleda abi vajavad inimesed, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ja reaalne elukoht on Pirita linnaosas.
Koduteenused on inimesele kodustes tingimustes osutatavad tegevused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Näiteks aitab hooldustöötaja inimesel poes või apteegis käia (aitab koostada poenimekirja, toob toiduained koju) ja abistab kodu korrashoidmisel. Vajadusel aitab asjaajamisel, sh suhtleb arstidega ja on saatjaks arsti vastuvõtul. Täpne abivajadus ja abistamise maht selgitatakse välja iga inimese puhul individuaalselt (koostatakse kliendi vajadustele vastav hooldusplaan).
Koduteenus on tasuta isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kehtiv palga alammäär ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega lähedased. Kui  abivajaja sissetulek ületab kehtiva alampalga määra ja kel pole seadusjärgseid ülalpidajaid, peavad teenuse eest tasuma 0,64 eurot tunnis. Nendele klientidele, kes on ise või kelle lähedased on võimelised koduteenuste eest täies ulatuses tasuma, on teenuse tunnihind 3,45 eurot.

Teenuste saamiseks tuleb teenuse taotlejal ja/ või tema seaduslikul esindajal esitada Pirita Linnaosa Valitsuse (elukohajärgsele omavalitsuse) sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus millele on lisatud arstitõend nakkushaiguste puudumise kohta. Sotsiaalhoolekande osakond korraldab kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja koduteenuse vajadus. Täpsem info telefonil 645 7623.

Loe lisaks siit