Teksti suurus:

‹ Tagasi (Teated)

Koostöö pakkumine juuksurile

Pirita Vaba Aja Keskus pakub koostöölepingut kvalifitseeritud ja kogemustega juuksurile. Töö toimub Pirita Sotsiaalkeskuse ruumides (aadressil Metsavahi tee 4).
Koostööleping tähendab seda, et Pirita Vaba Aja Keskus annab juriidilisele isikule juuksuri teenuse osutamiseks ruumi rendivabalt kasutamiseks ja teenust osutatakse Pirita Sotsiaalkeskuse klientidele kokkulepitud hinnakirja alusel. Teenusepakkuja peab valdama eesti keelt vähemalt suhtlustasandil.

Ruumis on olemas järgmine inventar: klienditool, töötool, kraanikauss. Tööks vajalikud kulumaterjalid ja väikevahendid soetab teenusepakkuja.

Ruumi kasutamine ühel või kahel päeval nädalas,  kell 9.30- 17.00. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Täpsem info e- mail: maris.randma@piritavak.ee.

‹ Tagasi (Teated)

Pirita Vaba Aja Keskus otsib hooldustöötajat

Hooldustöötaja tööülesandeks on koduteenuste (koduabi ja isikuabi) osutamine Pirita linnaosa klientidele. Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

Täpsem info ja kandideerimine CV Keskusest või maris.randma (ät) piritavak.ee.

‹ Tagasi (Teated)

Koduteenused abivajavale inimesele

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse poolt korraldatav teenus. Pirital korraldab koduteenust Pirita Linnaosa valitsus ja teenust saavad taotleda abi vajavad inimesed, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ja reaalne elukoht on Pirita linnaosas.
Koduteenused on inimesele kodustes tingimustes osutatavad tegevused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Näiteks aitab hooldustöötaja inimesel poes või apteegis käia (aitab koostada poenimekirja, toob toiduained koju) ja abistab kodu korrashoidmisel. Vajadusel aitab asjaajamisel, sh suhtleb arstidega ja on saatjaks arsti vastuvõtul. Täpne abivajadus ja abistamise maht selgitatakse välja iga inimese puhul individuaalselt (koostatakse kliendi vajadustele vastav hooldusplaan).
Koduteenus on tasuta isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kehtiv palga alammäär ja kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega lähedased. Kui  abivajaja sissetulek ületab kehtiva alampalga määra ja kel pole seadusjärgseid ülalpidajaid, peavad teenuse eest tasuma 0,64 eurot tunnis. Nendele klientidele, kes on ise või kelle lähedased on võimelised koduteenuste eest täies ulatuses tasuma, on teenuse tunnihind 3,45 eurot.

Teenuste saamiseks tuleb teenuse taotlejal ja/ või tema seaduslikul esindajal esitada Pirita Linnaosa Valitsuse (elukohajärgsele omavalitsuse) sotsiaalhoolekande osakonnale kirjalik taotlus millele on lisatud arstitõend nakkushaiguste puudumise kohta. Sotsiaalhoolekande osakond korraldab kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja koduteenuse vajadus. Täpsem info telefonil 645 7623.

Loe lisaks siit

‹ Tagasi (Teated)

Koostöö pakkumine juuksurile

Pirita Vaba Aja Keskus pakub koostöölepingut kvalifitseeritud ja kogemustega juuksurile. Töö toimub Pirita Sotsiaalkeskuse ruumides (aadressil Metsavahi tee 4).
Koostööleping tähendab seda, et Pirita Vaba Aja Keskus annab juriidilisele isikule juuksuriteenuse osutamiseks ruumi rendivabalt kasutamiseks ja teenust osutatakse Pirita Sotsiaalkeskuse klientidele kokkulepitud hinnakirja alusel.

Ruumis on olemas järgmine inventar: klienditool, juuksuritool, peegel, peapesu kraanikauss, föön. Tööks vajalikud kulumaterjalid ja väikevahendid (käärid, rätikud jne) soetab juuksur. Teenusepakkuja peab valdama eesti keelt vähemalt suhtlustasandil.

Ruumi kasutamine reedeti kell 9.30- 17.00. Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Täpsem info tel 53419113 või e- mail: maris.randma@piritavak.ee.